Nye ungdomsboliger i Rønne 2021 Læs mere..

Regler for udlejning

REGLER FOR UDLEJNING
Hvis du vil leje en bolig hos os, skal du skrives op på ventelisten. Alle, derer fyldt 15 år, kan blive skrevet op. Din plads på ventelisten er personlig, og kan ikke overdrages til andre.  

Ønsker din samlever/ægtefælle også at stå på venteliste, skal hun/han derfor også skrives op. Hvis din ægtefælle dør eller flytter på plejehjem, kan hans/hendes placering på ventelisten, overdrages til dig. Man kan derimod ikke arve sine forældres plads på ventelisten eller deres medlemsnummer. 

Der skal indbetales et  gebyr for at stå på ventelisten. Gebyret er på kr. 300 og dækker for 1 år. For at blive stående på ventelisten skal der hvert år betales et ajourføringsgebyr. 

Gebyret dækker boligorganisationens omkostninger ved at administrere og ajourføre ventelisten. 

HVOR STOR EN BOLIG KAN DU FÅ?
Der er ingen begrænsninger i boligstørrelse. Er du alene kan du få samme boligstørrelse som en familie med børn.

Boligerne udlejes ud fra det princip, at den der har stået længst på venteliste får boligen tilbudt. 

TO VENTELISTER
Vi har to ventelister:

  • En almindelige venteliste, som du kan blive skrevet op på, hvis du ikke allerede har en bolig hos os.
  • En oprykningsventeliste, som du kan blive skrevet op på, hvis du i forvejen har en bolig hos os og ønsker at flytte til en anden bolig enten i samme afdeling eller i en af vores øvrige afdelinger. 


Den der har stået længst på ventelisten er den første, der får tilbudt en ledig bolig.  Skulle du akut få behov for en bolig, ændrer det ikke ved din placering på ventelisten. 

OPRYKNINGSRET
 
Du har normalt oprykningsret til en anden bolig i den boligorganisation, hvor du i forvejen har en bolig.  Men denne ret gælder kun, hvis din nuværende bolig bliver ledig, når du flytter. 

Karensperioden er på 2 år. Oprykningsretten gælder således ikke i tilfælde af skilsmisse, hvor den ene part beholder lejligheden, og den anden part skal have en ny lejlighed. 

Lejere, som samtidig afgiver en bolig i en afdeling, har fortrinsret til at overtage en anden bolig i boligorganisationen. Fortrinsretten anvendes i forhold til hver anden ledig familiebolig i boligorganisationen.

AT STÅ I BERO ELLER VÆRE PASSIV SØGENDE
 
Når du står i bero/passiv søgende på vores venteliste, betyder det, at du ikke for øjeblikket får tilbudt boliger fra vores boligorganisation. Du bliver stillet i bero, hvis du i en periode ikke ønsker at få tilbudt en bolig. For at blive aktiv søgende skal du kontakte os og meddele, at du igen vil være aktiv søgende. Du optjener stadig anciennitet på ventelisten, selv om du står i bero - så længe du bare husker at betale dit årlige ajourføringsgebyr. 

ÆLDREBOLIGER OG HANDICAPBOLIGER 
Boliger, der er bygget til ældre og til handicappede, er forbeholdt disse lejere. Det er kommunen, der anviser boliger til ældre og handicappede. 

UNGDOMSBOLIGER 
Almene ungdomsboliger lejes ud til unge under uddannelse og andre unge med et særligt behov 

Søger du en ungdomsbolig, skal du henvende dig hos os for at blive skrevet på ventelisten. Du skal ikke betale gebyr for at søge en ungdomsbolig. Du er uddannelsessøgende, når du er i gang med en uddannelse, der berettiger til statens uddannelsesstøtte, eller når du er i gang med en erhvervsuddannelse. Derudover kan unge med et særligt behov få en ungdomsbolig. 

Når du er færdig med din uddannelse, eller du ikke længere anses for at have et særligt behov, kan du ikke længere bo i en ungdomsbolig. 

 

De fastsatte regler fremgår af loven og diverse bekendtgørelse/vejledninger. De væsentligste regler fremgår af pjecen: ”Når du vil leje en almen bolig”. 


TIL TOPPEN