Spørgsmål og svar

Indboforsikring
Skal jeg selv tegne en indboforsikring?

 • Ja. Det er vigtigt, at du selv tegner en indboforsikring. Det er ikke nødvendigt at tegne glas- og kumme, da vi dækker eventuelle skader på glas og kumme, men ikke på indbo.


Boligsikring/boligydelse
Hvordan søger jeg boligsikring/boligydelse?

 


Opsigelse
Kan jeg opsige min bolig mundtligt?

 • Nej. For at opsige din bolig, skal du fremsende en skriftlig opsigelse, som er underskrevet af lejer, dennes ægtefælle eller sidestillede personer.
 • Se yderligere under menupunktet ”Opsigelse”.


Opsigelse af bolig
Hvordan opsiger jeg min bolig?

 • Det gør du ved at udfylde og underskrive en opsigelsesblanket, som du enten sender til os på mail@bornholmsboligselskab.dk eller afleverer på vores kontor, Paradisvej 1 A, 3730 Nexø. Vi skal have din opsigelse inden den 1. i måneden. Du skal huske, at du har tre måneders opsigelse på din bolig, og at du skal betale husleje i den periode eller indtil boligen er genudlejet. Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at få genudlejet din bolig.


Husdyr
Er det tilladt at holde husdyr?

 • I nogle afdelinger er det tilladt at holde husdyr, i andre er det ikke. Se afdelingens husorden.


Manglende betaling af husleje
Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min husleje?

 • Hvis du ikke betaler din husleje til tiden, vil du modtage et rykkerbrev med krav om betaling inden 14 dage. Samtidig vil du blive pålagt et gebyr på kr. 286,- (2020) 
  Betaler du ikke inden fristens udløb, vil sagen blive overdraget til vores advokat uden yderligere varsel.


Rengøring ved fraflytning
Hvor grundigt skal jeg rengøre min bolig ved fraflytning?

 • Ved fraflytningssynet skal du aflevere boligen i fuldstændig rengjort stand. Under ”fraflytning” kan du finde en tjekliste med oplysning om rengøring af boligen.
  Manglende rengøring bliver betragtet som misligholdelse.


A- ordning
Hvad betyder A- ordning?

 • Når du flytter ind i en bolig med A-ordning, er den rengjort og i god og forsvarlig stand ved dit lejemåls begyndelse, med nyistandsatte lofter og vægge. Du skal så selv sørge for vedligeholdelse, så længe du bor i denne bolig. Du optjener 1% pr. måned i boperioden (max 100%) til dækning af normal istandsættelse ved fraflytning.


At stå i bero
Hvad betyder det at stå i bero på ventelisten?

 • Når du står i bero på vores venteliste, betyder det, at du ikke for øjeblikket får tilbudt boliger fra vores boligorganisation. Du bliver stillet i bero, hvis du i en periode ikke ønsker at få tilbudt en bolig. For at blive aktiv søgende skal du kontakte os og meddele, at du igen vil være aktiv søgende. Du optjener stadig anciennitet på ventelisten, selv om du står i bero - så længe du bare husker at betale dit årlige anciennitetsgebyr.


Venteliste
Hvordan kommer jeg på venteliste?

 • Ønsker du en af de ledige lejeboliger skal du kontakte os eller opskrive dig via ansøgningsskemaet, som du finder under ”bolig ansøgning” for at blive skrevet på venteliste. Der skal betales et opskrivningsgebyr på kr. 300.  Der skal efterfølgende hvert år betales et ajourføringsgebyr for at forblive på ventelisten. Ajourføringsgebyret er kr. 300. 


TIL TOPPEN