Boliggarantibevis

Ønsker du at flytte "på prøve" kan et boliggarantibevis måske være løsningen.
Et boliggarantibevis giver dig mulighed for at få tilbudt en anden bolig, hvis du ønsker det indenfor en frist på højst 2 år gældende fra fraflytningsdato. Boliggarantibevis udstedes ikke til lejere af ungdomsboliger.

Hvad kræves?
En aftale om et boliggarantibevis skal indgås, inden du flytter fra din bolig eller senest på fraflytningsdagen. Er du flyttet, er det for sent.

Hvad koster det?
Det koster 900 kr. for at få et boliggarantibevis og skal betales senest på fraflytningsdatoen. Ønsker du at udnytte garantien vil du automatisk rykke øverst på ventelisten. Boliggarantibeviset er gældende i 2 år fra fraflytningsdato. De 900 kr. indbetales som et samlet beløb, der ikke kan refunderes eller ydes refusion af.

Din skriftlige tilkendegivelse af, at du vil gøre brug af beviset skal være fremme hos Bornholms Boligselskab, senest på udløbsdatoen. Du får højst 2 tilbud. Hvis du ikke har taget imod et af disse tilbud, bortfalder din ret til at få en bolig via boliggarantibeviset.

Hvis du ved garantiperiodens udløb ikke har gjort brug af beviset, vil garantien bortfalde. Du vil automatisk få tilsendt opkrævning på ventelistegebyr. Ved betaling overgår du til den almindelige eksterne venteliste, som passivt søgende. Du vil få godskrevet anciennitet for hele garantiperioden (2 år).

Der kan kun købes et personligt garantibevis for en fraflyttet lejlighed. Beviset kan overføres til ægtefælle iflg. samme regler som er nævnt i lovgivningen for overdragelse af opnotering til bolig i en almen boligorganisation. (Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger §31).


TIL TOPPEN