Se vores nye brochure Læs mere..

Vedligeholdelse

Hver afdeling har et vedligeholdelsesreglement, som indeholder retningslinjerne for, hvordan din bolig skal vedligeholdes. Der kan du læse om udlejers og lejers vedligeholdelsespligt.

Find afdeling

Så længe du bor i din bolig, har du pligt til at vedligeholde den efter bestemmelserne i vedligeholdelsesreglementet. Du har også pligt til at meddele, hvis du observerer skader på det lejede i boperioden.

Boligorganisationen skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige. Det betyder, at boligafdelingen afholder udgifterne til vedligeholdelse og fornyelse af de installationer, som er i lejemålet ved indflytningen.

Boligorganisationen skal vedligeholde og foretage nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, som er installeret af boligorganisationen eller af en lejer, der har benyttet sig af råderetten.

 

 


TIL TOPPEN